Home Towards a subjective collective cartography
WAT IS HET?
GEBEURTENISSEN
ATLAS
ZOEKEN
CONTACTEN

Expositie

02-28/06/06_Recyclart.

JPEG - 72.1 kB

Tijdens een eerste fase gingen 8 kunstenaars, vanuit een verschillende achtergrond en discipline, aan het werk rond subjectieve cartografie van Brussel. Ieder volgens zijn eigen affiniteiten en met een persoonlijke verwerking van de gegevens. Hun werk werd tentoongesteld bij Recyclart van 2 tot 8 juni 2006: een verzameling locaties, interventies, activiteiten, beeldende kunst, muziek, politiek, bedoeld of toevallig ontstaan, gesubsidieerd of met eigen middelen ontplooid, geïdentificeerde auteurs of niet, gerealiseerd of niet.

- Kathleen Mertens: Cartografie van de interventies op de openbare ruimte
- Agence: Cartografie van "quasi" dingen
- Rival: Cartografie van graffitis
- Benoit Deuxant et Harrisson: Cartografie van de Brusselse concertzalen
- Nathalie Mertens Ruimtelijke-historische en geïllustreerde inventaris van Brussel
- Nedjma Hadj
- Tizanio Lavoratornovi

Workshop

15-16/11/2006_Recyclart

JPEG - 139.6 ko

Deze workshop rond cartografiën bracht studenten uit verschillende kunsthogescholen bij elkaar, uit Brussel : La Cambre Architecture et Graphisme, Ecole de Recherche Graphique (ERG), Sint-Lukas, Académie des Beaux Arts de Bruxelles, en uit Sheffield : Sheffield School of Architecture. Het doel was om per groep, en onder leiding van een kusntenaar, een subjectieve kaart van Brussel te realiseren. Op die manier kwamen de studenten in aanraking met andere manieren om naar de stad te kijken, met de mogelijkheden en beperkingen van de cartografie en met de technischere problemen die het in kaart brengen van subjectieve gegevens met zich meebrengt.

De eerste stap (1e dag) bestond erin per groep gegevens te verzamelen rond een gekozen thema. Bij de tweede etappe werden deze subjectieve gegevens geformaliseerd, na een theoretische uiteenzetting van Nicolas Malevé (Constant vzw) en Pierre Huyghebaert (Speculoos bvba).
De workshops werden geleid door : Nathalie Mertens (geïllustreerde ruimtelijk-chronologische inventaris van Bruxel), Jérôme Giller (rond de notie van afwijking (volgens Debord) en de psychogeografie van de stedelijke ruimte (volgens Gilles Ivain), Laia Sadurni (RotoR - www.rotorrr.org) (eveneens rond de notie van afwijking) en Stéphanie Regnier (Syndicat d’initiatives - www.syndicat-initiatives.org ) (reflectie rond de stadswijk als ecosysteem).

Een koffie voor een kaart van Brussel!

3–4/03/2007_Liedtsplein_ter gelegenheid van BrxlBRAVO

JPEG - 470.6 kB
photos du we 3-4 mars place liedts

Breng ons een kaart die Brussel op een andere manier belicht om onze atlas te vervolledigeen, werk mee aan de realisatie van een kaart van de wijk die uw geliefkoosde plekjes toont (vertel ons over de plaatsen waar u gedachten uitwisselt of anderen te hulp schiet) of help mee bij het maken van een emotionele wijkkaart door met een machientje rond te wandelen die uw emotionele veranderingen registreert.
En dat in ruil voor een koffie of een thee...

Met een felroze caravan installeren we tijdelijk een kaartenbureau op het Liedtsplein. We verzamelen er allerlei soorten kaarten: reële, imaginaire, subjectieve (vooral!), artistieke, geografische, stedenbouwkundige, virtuele, van de wijk, de stad, van papier, … als ze ons maar een andere kijk op Brussel geven. We verzamelen ze allemaal in een atlas die op termijn ook op internet wordt gezet.
Wie iets denkt te hebben dat ons interesseert, kan het ons alvast opsturen naar: veronique@citymined.org / laurence.jenard@recyclart.be

Aan het bureau gaan we ook twee nieuwe kaarten maken van de wijk rond het Liedtsplein, samen met iedereen die zin heeft om mee te werken:
We maken een kaart van de plekken waar mensen elkaar ontmoeten om producten of diensten uit te wisselen, zonder dat er geld wordt gebruikt. Dit is meteen de eerste stap in de realisatie van een ‘receptenboek’ voor goeie micronomicspraktijken in de Noordwijk. (zie project micronomics voor meer info: www.citymined.org)

Verder maken we via een vernuftig systeem een digitale kaart van de plekken in de buurt die je hart sneller doen slaan, die je stresseren, die je onverschillig laten…
Christian Nold, een Londense kunstenaar, heeft een systeem ontwikkeld met een leugendetector en een gps. Zo kan hij de hartslag, en dus de emoties, van mensen registreren en koppelen aan de plaatsen waarlangs ze wandelen, waardoor een ‘emotionele kaart’ ontstaat. www.biomapping.net.

In het bureau kan je tenslotte alles te weten komen over TOWARDS, het cartograFie project dat een collectieve subjectieve atlaswil samenstellen: persoonlijke visies op Brusselse plaatsen, gekoppeld aan het ontwikkelen van open cartografie software.
Verschillende kunstenaars namen al deel aan het project en creëerden elk op hun manier een kaart van markante stadsinterventies. Deze zijn verzameld op internet en in een publicatie. Samen met onze nieuwe verzameling kaarten, zullen ze ter plaatse te bekijken zijn.

Collaborative Cartography Worksession #2

05-06/07/2007_Nepomuk- Sint-Jan Nepomucenusstraat 17- 1000 Brussel.

JPEG - 62.2 kB
JPEG - 65.1 kB


Photos: Lapeg

Samen met Recyclart (http://www.recyclart.be), Citymined
(http://www.citymined.org) en met de medewerking van de K.V.S.
(http://www.kvs.be), organiseert Constant een werksessie in het kader van het Culture 2000 project van het PEPRAV netwerk.

De deelnemers worden uitgenodigd mee te werken aan cartografieën in
ontwikkeling, om kleinschalige presentaties en demos bij te wonen, mee te
denken over de taal van visuele interfaces voor geografische representatie
en bij te dragen aan de ontwikkeling van een software-component die de
(vrije) vector-software Inkscape zal verbinden aan een geospatiale
database.

Euromaps

06/07/2007_K.V.S.

Op vrijdag 06/07/07 om 18:30 zal "Euromaps" plaatsvinden: een avond met lezingen over Post/koloniale kaarten samengesteld door Jochen Becker.
Euromaps biedt podium aan reflectieve praktijkbeoefenaars die de
’cartografische trend’ in de hedendaagse kunst en daarbuiten
bediscussieren. Er zijn presentaties door Peter Spillmann, Dierk Schmidt
en Sabine Müller.

Praktische opmerking voor 06/07/07:
Ook al vinden de lezingen plaats in de K.V.S toch vragen we u te
verzamelen op het startpunt aan de Sint-Jan Nepomucenusstraat 17 om
18:30.

OSM Party Brussel

16/09/2007: Open Street Map Party Brussel_ Brussel.

JPEG - 604.6 kB
JPEG - 609.4 kB

Op zondag 16 september organiseert Constant een Open Streetmap evenement.
We verzamelen GPS tracks in Brussel en voegen die toe aan de database van
Openstreetmap.org. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen en mee
te helpen de tracks te uploaden en annoteren. Het doel is om de gehele
vijfhoek van Brussel te traceren en in kaart te brengen. We zorgen voor
koffie, thee en een warme uitvalsbasis.
Heb je een fiets? neem hem mee !
Heb je een GPS? neem hem mee !

Als je geen fiets of GPS hebt, maar je zou er graag een willen gebruiken,
geef ons dan een seintje:
Constant heeft 6 GPS apparaten te leen en fietsen kunnen we regelen.

Onmoetingspunt:
-------------------
Zondag 16 september, 11:00
RECYCLART
Station Brussel-Kapellekerk
Ursulinestraat 25
1000 Brussel

Ons contacteren:
-------------------
Constant
Fortstraat 5,
1060 St. Gillis
Brussel
T / F: + 32 2 539 2467
E: osmap at constantvzw.com

******************************************************

Wat is OSM ?
-------------------

OpenStreetMap (http://wiki.openstreetmap.org) is een Vrije kaart van de
wereld, die wordt gemaakt door mensen zoals jij. Het OpenStreetMap project
maakt vrije geografische data zoals straatkaarten beschikbaar voor
iedereen. Het project is opgestart om een alternatief te bieden voor dure
commerciële kaarten met restrictieve licenties.

Waarom OSM ?
-------------------

Geografische informatie (geodata) is in grote delen van de wereld, zoals
Nederland en grote delen van Europa, niet vrij beschikbaar. Over het
algemeen zijn overheidsdiensten belast met het in kaart brengen van het
land en die diensten verdienen geld door de informatie te verkopen aan
belangstellenden.

Door de snelle technische ontwikkelingen zijn er nu goedkope
GPS-ontvangers en kan je, in samenwerking met anderen, je eigen kaarten
maken zonder alle genoemde beperkingen. Dankzij deze mogelijkheden winnen
we weer wat terug voor onze samenleving!

Meer vragen?
-------------------
check de FAQ op de Open StreetMap wiki
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Nl:FAQ#Waarom_maken_jullie_OpenStreetMap.3F

Busboîtescartesmaps

Busboîtescartesmaps is een evenement in het raamwerk van het Towards project
dat subjectieve representaties van het Brusselse terrein combineert met het ontwikkelen van een software voor subjectieve cartografie. Mede geinspireerd door de ervaringen van de serie Routes + Routines exploratieve en perfomatieve wandelingen die ons naar onverwachte hoeken van de Brusselse regio meeneemt.

JPEG - 170.4 kB

Postbussen zijn een bekend wederkerig aspect van het urbane lanschap. Zelfs nu posterijen en agentschappen geprivatiseerd worden en langzamerhand steeds meer verdwijnen, blijven de bussen ferm gewordteld in de stadse aarde.

Busboîtescartesmaps nodigt ons uit om de bussen te herwaarderen als meer dan enkel nuttige gereedschappen. De wandelingen onderzoeken de bussen als potentiele muziekinstrumenten, als stadselementen die beklommen,kunnen worden en als dragers van verhalen en herinneringen.
De wandelingen dragen bij aan een collectieve audio-mapping die de verschillende onderwerpen van de wanddelingen met elkaar verbindt. Je kunt meewandelen vanaf Recyclart, waar ook de gemeenschappelijke kaart kan worden bekeken / beluisterd, samen met de Atlas van subjectieve kaarten van Brussel.

Uw gidsen :

Peter Westenberg is beeldend kunstenaar, videomaker en lid van Constant. Zijn werk onderzoekt sociale cartografieen, urbane anomalieen en de complexe relatie tussen identiteit en geografische specficiteit.

Christina Clar en Natasha Roublov zijn kunstenaars gebaseerd in Brussel die zich bezig houden met performance, installaties en urbane interventies die focussen op de knooppunten tussen geluid, visuele cultuur en architectuur.

Lottie Child is een Engelse kunstenares die Street Training Manuals produceert voor speelse / antisocialeinteractie met urbane plaatsen die expertise en kennis uitwisselen rondom noties als veiligheid en plezier in een toenemend gesanitiseerde en gecontroleerde omgeving.
"In Brussels I will engage with interested people to create a StreetTraining circuit featuring the joyful behaviours Belgian street users employ and those we innovate together during an initial session."

Busboîtescartesmapsis een project van Constant in samenwerking met Recyclart en Speculoos, Jeugd en Stad, Yota! en Beam, en met Rafaella Houlstan-Hasaerts.

Tijden van de wandelingen
Twee wandelingen per dag, met een maximum van 10 deelnemers per wandeling op 4, 5 en 6 november.

Vertrektijden: 14:00 en 17:00, startpunt Recyclart

Het kaartenproject l’Atlas zal getoond worden dagelijks van 14:00 tot 18:00 in Recyclart

Meer informatie over het project:
http://www.towards.be/busboitescartesmaps