Home Towards a subjective collective cartography
WAT IS HET?
GEBEURTENISSEN
ATLAS
ZOEKEN
CONTACTEN

Over towards.be

Recyclart en Citymine(d) betrekken Speculoos en Constant vzw bij hun onderzoek naar de subjectieve perceptie van de territorium en zijn representatie. Zij reflecteren over het begrip ’grondgebied’: hoe stelt men zich zijn grondgebied voor en hoe wordt het subjectief gepercipieerd?

De idee komt voort uit een aantal bevindingen:

* De laatse tien jaar evolueerden het socio-culturele veld en de culturele praktijken sterk. Een aantal interventies door stedelijke activisten verruimden het begrip ’territorium’. De neerslag van deze expertise en de werkmethode dient ook bewaard te worden voor de volgende generaties.

* De representatie van het ’grondgebied’ is zeer complex. De objectiviteit in de weergave sluit een zekere subjectieve benadering uit. Brussel wordt een andere stad al naargelang de manier waarop ze benaderd wordt. Wij gaan op zoek naar de complementariteit van de verschillende invalshoeken.

met de steun van de Europese Unie, de Vlaamse Gemeenschap, de Communauté française en de Brussels Hoofdstedelijk Gewest.